Artiklar Svenska baljväxter

Ny kunskapsöversikt: Vad säger forskningen om svenskodlade baljväxter?

Det har vi tagit reda på! Inom projektet FoodJams presenterar Klimatkommunerna nu en kunskapsöversikt baserad på aktuell forskning. Allt för att påskynda omställningen till mer växtbaserat protein i skolmåltider.

Att lokalproducerade baljväxter är bra för både oss och klimatet har länge varit en ”sanning”. Men stämmer det med vad aktuell forskning säger? 

– Ja, redan vid en snabb överblick kan man konstatera att sanningen håller, säger Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Forskningen visar på tydliga belägg för att baljväxter är bra för vår hälsa och att om vi odlar dem lokalt påverkar den biologiska mångfalden positivt. Dessutom gör baljväxtodling att behovet av konstgödsel minskar vilket är bra för klimatet, fortsätter Georg.

I den nyligen framtagna kunskapsöversikten ger SLU-forskarna Georg Carlsson, Elin Röös, Pernilla Tidåker och en rad andra svenska och internationella forskare inom området svar på frågor som hur stort klimatavtryck vår livsmedelskonsumtion har och vad vi kan göra för att minska det. Bland annat framgår att vår klimatpåverkan skulle minska med 20 % om vi ersatte 50 % av det kött vi äter mot inhemskt odlade baljväxter.

– Om genomsnittssvensken skulle äta hälften så mycket kött och ersätta detta kött med svenskodlade baljväxter skulle både markanvändning och klimatpåverkan från vår matkonsumtion minska väsentligt, säger Elin Röös

Därför är baljväxter bra

I Sverige äter vi generellt väldigt lite baljväxter; endast cirka en procent av vårt proteinintag kommer från baljväxter, vilket är en femtedel av det globala genomsnittet. Tack vare ett relativt högt innehåll av kostfiber och vitaminer och ett lågt fettinnehåll finns många hälsofördelar med att ersätta en del köttbaserade måltider med baljväxträtter.

– Baljväxter kan öka odlingens biodiversitet och minska användningen av externa insatser när de odlas. Om de dessutom odlas i lokalt minskar transporterna och därmed klimatpåverkan ytterligare, säger Georg Carlsson. 

Så ska FoodJams minska offentliga måltiders klimatpåverkan

Forskningsresultaten talar sitt tydliga språk och utifrån dem har FoodJams-konceptet utvecklats. På foodjams.se finns upplägg, recept och en massa material som är fritt för alla att använda. 

– Utöver de fördelar som forskningen visar är ju bönor, ärtor och linser dessutom billiga råvaror, vilket gör dem till en bra proteinkälla som ger utrymme för inköp av andra råvaror av bra kvalitet. Och så är de ju väldigt goda! säger Maria Ivansson som är projektledare på FoodJams. 

– Tanken med FoodJams är att bidra till att mer baljväxtbaserade måltider serveras i skolmåltiderna, säger Maria Ivansson. Genom fakta och experimenterande ökar vi kunskapen och väcker nyfikenhet som i förlängningen smittar av sig på barnen i skolan!

Ta del av den fullständiga kunskapsöversikten om svenskodlade baljväxter här.

To top